APVA parama šilumos siurbliui įsigyti

 • Reikalavimai įsigyjamam šilumos gamybos įrenginiui

  • Naują šilumos siurblį (išskyrus oras-oras), kurio naudingumo koeficientas (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C lauko oro temperatūros), yra ne mažesnis kaip: 3,0 (šilumos siurbliui oras – vanduo) arba 3,5 (šilumos siurbliui žemė – vanduo arba oras – vanduo).
  • Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012). 

  Dokumentai reikalingi išmokai gauti

  Jeigu APVA suteikė paramą ir įsirengėte naują šilumos gamybos įrenginį, nepamirškite iki nustatyto termino pabaigos pateikti išlaidų kompensavimo prašymą (https://apvis.apva.lt/) kartu su šiais dokumentais*:

  • dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijomis;
  • dokumentų, pagrindžiančių šilumos gamybos įrenginio įsigijimą bei perėmimą pareiškėjo nuosavybėn (PVM sąskaitą faktūrą, įrangos perdavimo – priėmimo aktą), kopijomis;
  • šilumos gamybos įrenginio paso ir/ar techninės specifikacijos kopija;
  • naujo šildymo gamybos įrenginio (pilno komplekto) ir ant jo esančių informacinių parametrų lentelių nuotraukomis;
  • pastato, kuriame įdiegtas naujas šildymo gamybos įrenginys, su matomu lauko įrenginiu nuotrauka.

  *Patvirtinus paramos skyrimą, APVA pateikia baigtinį dokumentų sąrašą. 

  Įsipareigojimai gavus paramą

  • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
  • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
  • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.
  • Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti APVA apie bet kokių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus 5 metų* laikotarpiu.
  • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

  * 5 metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos. 

 • Naujienlaiškio prenumerata

  Media